Teokratyczna Rzeczpospolita Polska

Jeżeli nie upadnie obecny Rząd lub gdy Schetyna dogada się z biskupami, to tytuł tekstu może stać się faktem. Obecny kryzys polityczny i światopoglądowy w Polsce może być okazją do wypowiedzenia Konkordatu.

Upadający PiS wraz z sektą smoleńską pociągnie za sobą Rydzyka i Episkopat, dlatego warto rozważyć, czy nie jest to odpowiedni czas na rozpoczęcie procesu zaskarżenia Konkordatu? Najpierw Polskie sądy, a potem Strasburg. Takie działanie musiałoby być całkowicie oderwane od teokratycznych dyskusji i wszelkich „objawień” tylko fakty.

Gdy przedstawi się fakty, to okaże się, że biskupi katoliccy nie są wiarygodnymi partnerami, szkodzą państwu, posługują się kłamstwem, aby czerpać z niego zyski. Dla każdego, kto prowadzi własny biznes „oczywistością oczywistą”, jest natychmiastowe zerwanie umowy, która przynosi straty i łamie prawo.

Warto sprawdzić, czy tak ważny partner dla Polski przestrzega własnej konstytucji? Czy Kościół w Polsce jest tak samo uprzywilejowany, jak inne związki wyznaniowe? Czy religijne nauki i cuda głoszone przez kapłanów mogą stać się prawem stanowionym?

Na zasadach którego związku wyznaniowego miałoby funkcjonować państwo? Dlaczego kierować się naukami Kościoła Katolickiego, a nie Świadków Jehowy lub Protestantów?

Panuje opinia, że Kościół Katolicki z uwagi na to, że ma największą liczbę wiernych, ma prawo mieszać się do polityki, do życia prywatnego ludzi, którzy nie są katolikami i mają w nosie co jakiś ksiądz myśli o aborcji, in vitro, antykoncepcji, homoseksualizmie.

To błędne myślenie, kto powiedział, że większość ma zawsze rację?

Rozważanie religijnych absurdów nie miałoby większego sensu, gdyby nie to, że żydowskie mity opanowały umysły miliardów ludzi, którzy nie mają potrzeby sprawdzania, w co i komu wierzą. Nie byłoby problemu, gdyby religianci zajmowali się sami sobą, a nie tymi, którzy nie wierzą w ich opowieść.

Ludzie od wieków pragnęli być świadkami cudów, namacalnych dowodów na istnienie boskiej sfery w bliżej nieokreślonej przestrzeni. Watykańska opowieść wyczerpała swoją formułę, więc teraz nadszedł czas charyzmatyków, którzy w swojej ofercie mają bezpośredni kontakt z Maryją i jej synem Jezusem.

Dlaczego zakłada się, że opowieść biblijna to opis działania Boga, a nie Szatana?

Iz 13, 15 Każdy odszukany będzie przebity, każdy złapany polegnie od miecza. Dzieci ich będą roztrzaskane w ich oczach, ich domy będą splądrowane, a żony – zgwałcone. Oto Ja pobudzam przeciw nim Medów (…) Wszyscy chłopcy będą roztrzaskani, dziewczynki zmiażdżone. Nad noworodkami się nie ulitują, ich oko nie przepuści także niemowlętom.”  

Według biblii Szatan z jego demonami przybierają anielską postać, aby zwodzić ludzi na drogę kłamstwa. Czy powyższy werset to słowa boga miłości, czy okrutnego szatana?

2 Koryntian 11: 13 Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa. 14 I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. 15 Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków.

Związek wyznaniowy, który przybrał nazwę Kościół Katolicki, jest jednym z wielu wyznań, które powołują się na biblijne nauki o żydowskim Bogu Jahwe i jego synu Jezusie. Ojcowie Kościoła wzięli sobie do serca słowa Jezusa i stwierdzili, że „Tam, gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Kościół powszechny”..

Nie do końca.

Jak zauważył Henri de Lubac SJ, od IV wieku słowo „catholicus” było praktycznie synonimem słowa „prawowierny”, choć nie utraciło jednocześnie swego zasadniczego znaczenia powszechności. „Np. gdy Augustyn mówi: «Vera catholica membra Christi» (prawdziwe katolickie członki Chrystusa), to określeniem «catholicus» posługuje się jako równoważnikiem słowa «orthodoxus», ale określenie to występuje tylko w formie przymiotnikowej i zachowuje związek z pojęciem powszechności (Państwo Boże, XVIII, r. 51, n. 1)». Bardzo wyraźne rozgraniczenie znaczenia tych słów spotykamy u Florusa w Expositio missae, c. 48, n. 3, gdzie kolejno wyjaśnia się każdy z tych wyrazów. Podobnie w liście papieża Zachariasza z 1 maja 748 roku: Orthodoxae professionis et catholicae unitatis (M.G.H., Concilia, II, s. 48)”[2].

Po podziale chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie w 1054 roku Kościoły wschodnie zaczęły określać się jako „prawosławne”, zaś Kościół zachodni pozostał przy określeniu „Kościół katolicki”.

Od czasu reformacji w XVI wieku coraz częściej nazwy „katolicki” zaczęto używać jako przeciwstawienie przymiotnika „protestancki”. Jak zauważył Henri de Lubac SJ, słowo „katolicki” nabrało wtedy w potocznym myśleniu znaczenia partykularyzmu – wręcz przeciwstawne w stosunku do pierwotnego jego znaczenia:

Do listy odstępców należy dodać Świadków Jehowy, Adwentystów Dnia Siódmego, Mormonów, Amiszów oraz tysiące innych grup religijnych, które powołują się na Jezusa.

To gdzie w końcu jest ten Jezus?

Mat 7; 21 Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” 23 Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!

Nieprawości wspomniane w ewangelii dotyczą odstępczych nauk, fałszywych proroctw i cudotwórców, którzy twierdzą, że uzdrawiają w imię Jezusa.

Jednym z takich cudaków jest ugandyjski ksiądz John Baptist Bashobora, koordynator Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Diecezji Mbarara.

O. John otrzymał od Boga wielki charyzmat w posłudze uzdrawiania i uwalniania. Wszędzie tam, gdzie pojawi się o. Bashobora, aby głosić Słowo Boże, Bóg uwalnia poprzez niego ludzi od złego ducha i uzdrawia z przeróżnych chorób. Temu pokornemu księdzu towarzyszą nieustanie wielkie znaki i cuda. Również za pośrednictwem o. Johna Bashobory, Bóg wskrzesił wiele osób! Ojciec Bashobora prawie każdego dnia słyszy kierowane do siebie słowa Jezusa, i jest także pośrednikiem w przekazywaniu tych słów innym

źródło

Wow! Watykan ma w swoich szeregach współczesnego Jezusa, który wskrzesza zmarłych! Poważna sprawa wygląda na to, że umknęła mediom Paruzja (powtórne przyjście Jezusa na Ziemię.)

Teraz wystarczy tylko poczęstować afrykańskiego Jezusa, zatrutym winem i podać do ręki grzechotnika.

Mk 16,17-18 „Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rak, i jeśli co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” 

Kapłani legitymizują zbiorowe oszustwo na Stadionie Narodowym chyba, że ugandyjski szaman przeżyje cyjanek i jad węża. Gdyby tak się stało, to składam śluby, że udam się na najbliższą mszę w Kościele, klęknę w konfesjonale i wyznam ateistyczne grzechy. 🙂

A co z głoszonymi objawieniami? Czy są dziełem Boga, Szatana, czy pojedynczych ludzi uniesionych wiarą w cuda?

Obecnie na topie, są objawienia Fatimskie. W sali parlamentu z pełną powagą i religijnym uniesieniem posłowie z PiS-u chcą uczcić uchwałą stulecie objawień Maryjnych w Fatimie. Plan jest taki: Polska jest cały czas w rękach żydów i masonów, jest niczym Sodoma z Gomorą razem wzięte, a jednym ratunkiem jest POKUTA, Suwerena szczere wyzna winy, a Jezus wraz z matką Maryją zostaną parą królewską. Gdy cały naród uzna, że tylko Maryja z Jezusem mogą odmienić oblicze świata, to światło „prawdy” zacznie jaśnieć z Polski na cały świat. Objawienia w Fatimie, Medjugorie, Lourdes mają podobny scenariusz, są dzieci i cwany proboszcz, który od urodzenia uczył wiejskie dzieci, że święta panienka w niebie kocha ich ponad wszystko. Poddane indoktrynacji dzieci uwierzyłyby w każdą bzdurę, którą wypowie proboszcz.

 Fatima zdarzyła się w przedostatnim roku wielkiej wojny, która wywróciła ówczesny światowy porządek polityczny. Fatimskie dzieci miały się po prostu modlić o nawrócenie ludzkości i o pokój. I było to wtedy całkiem konkretne oczekiwanie udręczonych wojną i lękiem, co przyniesie przyszłość. Nastrój był eschatologiczny i objawienia dobrze go wyrażały. Niemal równolegle na gruzach caratu powstaje w Rosji nowe imperium. Rewolucyjna władza bolszewicka za swego wroga uznaje religię i kler i zamierza lud całkowicie wyzwolić z tego nałogu, likwidując przemocą Kościół i jego wiernych wyznawców. Było się czego bać.

Kościół naucza, że ludzie muszą zrekompensować Bogu i Marii grzechy, które popełnili przeciwko nim. Problem w tym, że w nauczaniu biblijnym nigdy nie mówi się o potrzebie „odszkodowania” za grzechy i czynieniu za nie pokuty, aby rozliczyć grzechy. Chrześcijanin ma grzechy przebaczone i zapłacone dzięki Jezusowi, nie ma więcej opłaty, a pokuta nie ma sensu. Stan kapłański również stracił swoje przeznaczenie, ponieważ jest tylko jeden pośrednik między bogiem a wierzącymi – Jezus.

Każda z trzech Tajemnic Fatimskich zawiera treści, które zaprzeczają mitologii biblijnej.

Pierwsza Tajemnica Fatimska

Pani Nasza pokazała nam morze ognia, które wydawało się znajdować w głębi ziemi; widzieliśmy zanurzone w tym morzu demony i dusze niczym przezroczyste, płonące węgle, czarne lub brunatne, mające ludzką postać, pływające w pożarze, unoszone przez płomienie, które z nich wydobywały się wraz z kłębami dymu, padając na wszystkie strony jak iskry w czasie wielkich pożarów, pozbawione ciężaru i równowagi, wśród bolesnego wycia i jęków rozpaczy, tak że byliśmy przerażeni i drżeliśmy ze strachu.

Przedstawiana wizja piekła jest po prostu nieprawdziwa.

„KKK 1035 Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. Dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią męki, „ogień wieczny”.

Ewangelie określenie Gehenna traktują jako symbol wiecznego zniszczenia grzesznika, a nie jego przypiekanie na wolnym ogniu. Gehenna (gehinnom) to „dolina Hinnom”, która leżała tuż za murami Jeruzalem i służyła jako miejsce palenia odpadów.

Ogień w dole ze śmieciami podsycany był siarką.

Czy istota doskonała mógłby wymyślić karę, która nie jest adekwatna do winy? Grzeszysz 50 lat, a cierpisz wiecznie.

Druga Tajemnica Fatimska

«Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. 

Kontynuacja straszenia wierzących ogniem piekielnym

Trzecia Tajemnica Fatimska

Moje Słowo jest końcowe. Jest ostateczne. Nie może istnieć żadne inne słowo.

Teologicznym określeniem tego cytatu jest – bluźnierstwo.

Objawienie 22:18,19; Ja oświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju: Jeśli ktoś coś do nich dołoży, dołoży mu Bóg klęsk opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś coś odejmie ze słów tego proroctwa, temu Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w świętym mieście…”

Czy nadal uważasz, że Konkordat ma sens?

Czy organizacja, która istnieje dzięki oszustwom i manipulacjom jest właściwym partnerem dla Państwa?

25 thoughts on “Teokratyczna Rzeczpospolita Polska

 1. Great blog here! Also your website loads up fast! What web host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as
  yours lol

 2. First off I want to say awesome blog! I had a quick question that I’d
  like to ask if you do not mind. I was interested to find out how
  you center yourself and clear your mind prior to writing. I’ve had trouble clearing
  my thoughts in getting my thoughts out there. I do take pleasure in writing
  but it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?

  Thanks!

 3. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger,
  and I was wondering your situation; many of us have
  created some nice practices and we are looking to trade techniques with other folks, why
  not shoot me an e-mail if interested.

 4. hello!,I love your writing very so much! share we keep in touch extra about your post on AOL?
  I require an expert in this area to resolve my problem.
  Maybe that is you! Looking forward to look you.

 5. I’m not sure where you’re getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.

 6. Excellent post. I was checking constantly this weblog and I’m impressed!
  Very helpful info specially the closing phase 🙂 I deal with such info a lot.

  I used to be looking for this certain info for a long time.
  Thank you and best of luck.

 7. Appreciating the time and effort you put into your website and
  in depth information you provide. It’s great to come across a
  blog every once in a while that isn’t the same old rehashed material.

  Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 8. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous
  to and you are just extremely fantastic. I actually like what you’ve acquired here,
  really like what you’re stating and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart.
  I cant wait to read much more from you. This is actually a wonderful web site.

 9. Excellent post. I was checking constantly this weblog and I’m inspired!
  Very useful information particularly the ultimate phase :
  ) I care for such info much. I was looking for this
  certain information for a very lengthy time. Thank you and best of luck.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.