Ale kabaret

Ale kabaret

Wszytko wskazuje, że za naszych czasów listy polecone do Episkopatu będą kierowane przez pocztę “narodową” na nowy adres odbiorcy. Biskupi z Episkopatu dostaną jakąś koję do […]