Regulamin

Regulamin portalu

  1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady publikowania tekstów na portalu www.szurumburum.pl

1.2 Szurumburum.pl  jest portalem internetowym, na którym użytkownicy mogą publikować artykuły lub dodawać zdjęcia.

1.3 Portal udostępnia bezpłatnie miejsce do publikacji artykułów oraz możliwość komentowania wpisów na portalu.

1.4 Użytkownik zachowuje prawa autorskie do swoich treści.

1.5 Portalem zarządza Redakcja.

1.6 Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na portalu, w szczególności za treści artykułów, komentarze i inne materiały publikowane przez użytkowników.

1.7 Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub usuwania treści niezgodnych z regulaminem.

1.8 W przypadku łamania regulaminu, redakcja ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta na portalu.

  1. Zasady korzystania z portalu

2.1 Aby założyć konto na portalu należy wysłać zgłoszenie za pomocą formularza kontaktu zamieszczonego na portalu.

2.2 Aby opublikować pojedynczy artykuł, bez zakładania konta i bloga osobistego, należy skontaktować się z Redakcją za pośrednictwem formularza kontaktu.

2.3 Zabronione jest zamieszczanie na portalu treści sprzecznych z prawem, w tym naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.

2.4 Niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających bezpośrednie, personalne ataki przeciwko innym użytkownikom, osobom publicznym lub innym osobom prywatnym.

2.5 Przypadki nadużywania wulgaryzmów będą skutkowały ostrzeżeniem i usunięciem treści.

2.6 Wszelkie przypadki nawracania, agresywnej propagandy politycznej lub religijnej będą skutkowały usunięciem wpisu oraz zablokowaniem lub usunięciem użytkownika.

2.7 Umieszczanie reklam, elementów promocji, ofert handlowych jest dopuszczalne wyłącznie po akceptacji Redakcji. Zamieszczanie reklam bez zgody Redakcji będzie skutkowało usunięciem treści.

2.8 Redakcja ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi w komentarzach, ostrzeżeń lub usuwania treści.

  1. Postanowienia końcowe

3.1 Korzystanie z portalu wiąże się z akceptacją regulaminu.

3.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na portalu. Redakcja zastrzega sobie prawo do modyfikowania regulaminu.